232,00 zł

Lampa LED liniowa biurowa Natynk 36W barwa Neutralna BIAŁA
35,00 zł

Oprawa zewnętrzna Dogruntowa/Najazdowa na GU10 IP67 OKRĄGŁA
19,00 zł

Oprawa OLS-02 schodowa kwadrat PASEK 1W Barwa ciepła Srebrna
5,50 zł

GNIAZDO POJEDYNCZE z uziemieniem LEGRAND NILOE do systemu ramkowego
34,50 zł

Oprawa OLS-05 schodowa kwadrat RAMKA 2W Barwa zimna Srebrna
139,00 zł

Lampka biurkowa 10W Multi 3D Ściemnialna 3barwy światła Biała
12,00 zł

Oprawa liniowa LED natynkowa Slim 10W 30cm Biała neutralna
39,99 zł

Oprawa ON-05 stalowa natynkowa kwadrat czarna na GU10 (ruchoma)
40,00 zł

Kontroler, sterownik mini Magic Home WiFi Android iOSdo taśm led RGB 144W
30,00 zł

Oprawa OLS-03 schodowa POROSTOKĄT 2W Barwa zimna Srebrna

Witamy w naszym sklepie internetowym!

W naszej ofercie oświetlenie LED

Prowadzimy sprzedaż detaliczną i hurtową

Regulamin Sprzedaży/Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość.

Poniżej zamieszczono szczegółowy regulamin korzystania ze sklepu internetowego.
Słownik
 1. Właścicielem jest LED-ONE Mateusz Woźniak (zwanym dalej Sprzedającym)
 2. Klient (użytkownik) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.led-one.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
 5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez LED-ONE Mateusz Woźniak, posługującą się numerem NIP 5741997029 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.led-one.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a LED-ONE Mateusz Woźniak zwaną dalej Sprzedawcą
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.led-one.pl / portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez LED-ONE jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
Korespodencja
 1. Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, Klient zgadza się na prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.
 2. Potwierdzenie zarejestrowania. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia oraz adres docelowy wysyłki.
 4. Częściowa kompletacja zamówienia. W sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 4 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 5. Płatność przelewem lub kartą płatniczą. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą płatniczą, otrzymuje stosowną informację, w zależności od tego, czy potwierdzenie przelewu lub autoryzacja karty przebiegły pomyślnie, czy też nie. W przypadku wystąpienia problemów, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
 6. Brak potwierdzenia przelewu. W sytuacji, gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą płatniczą są nieskuteczne, Klient otrzymuje informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z LED-ONE, zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.
 8. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie (na stanie), kupujący otrzymuje stosowną informację. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres podany przez Klienta.
Zamówienia
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) / portal Allegro.pl
 2. Użytkownik ma możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym/ portalu Allegro.pl
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach
  • opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony
  • współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line www.led-one.pl
 3. Dokonując zakupu użytkownik - klient:
  • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie LED-ONE i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego
  • dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.led-one.pl
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie firmy LED-ONE.
 5. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sell-outlet.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 6. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 7. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep LED-ONE, danych osobowych Klienta - w celu wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia, Ankiety oceny realizacji zamówienia oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.led-one.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.led-one.pl /na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, jak i również drugiego gatunku, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.led-one.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.led-one.pl
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
  • gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym
 6. Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa LED-ONE do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: LED-ONE Biala ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji LED-ONE traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
Rezygnacja
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@led-one.com.pl. Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.led-one.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.
 4. Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient. 46. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym www.led-one.com.pl oraz przez portal internetowy Allegro.pl (umowa zawarta na odległość).
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną z opcją odbioru osobistego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie Sprzedającego. Klientowi z uwagi na tryb jej zawarcia , nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.
Ceny i Płatności
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • podawane są w złotych polskich
  • zawierają podatek VAT
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: 
  • Właściciel rachunku:  LED-ONE Mateusz Woźniak Bank ING
  • Numer rachunku:        73 1050 1142 1000 0091 4705 2527
Dostawa
 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.led-one.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. we wskazanym przez Klienta miejscu.
 3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt osobiście po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej i podawany jest do wiadomości Klienta przed dostawą towaru do Klienta.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 6. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie.
 7. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu Sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny produktu.
 8. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem LED-ONE, Biała ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody obsługującego dostawe kuriera zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
Reklamacje
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.led-one.pl lub mailem, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do Sprzedającego.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego: Biała. ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk.
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do Sprzedawcy
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 11. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 12. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 13. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 14. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Kupując towar na firmę klient akceptuje 12 miesięczny okres gwarancji.
 15. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl
Bezpieczeństwo
 1. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień oraz wypełniania celów statutowych Firmy LED-ONE Mateusz Woźniak. Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.
 3. Firma LED-ONE Mateusz Woźniak nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta
RODO

RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będą Pani/Panu przysługiwały wskazane poniżej prawa.

Ponadto, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO informujemy o następujących zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

A. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Mateusz Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LED-ONE Mateusz Woźniak, Biała ul.Jasnogórska 183 42-125 Kamyk. NIP: 5741997029 adres mailowy: bok@led-one.com.pl

B. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1lit. b RODO),
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 • wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
 • realizacji obowiązków reklamacyjnych (gwarancja i rękojmia) w terminie i w formie przewidzianej właściwymi przepisami prawa,
 1. w celu wykonania praw i obowiązków stron umowy, np. sądowego wyegzekwowania należności pieniężnych,
 2. w celu w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie udostępnionych danych, np. podatkowe.

   2. Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe:

 1. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków,
 2. przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,
 3. na czas tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Administratora,
 4. na czas dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej podmiotu, którego dane osobowe dotyczą.

C. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Posiada Pani/Pan prawo do:

 •  dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO: mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jaki sposób. ,
 • sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu.,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa  zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora narusza przepisy RODO;

Z praw, wskazanych w pkt 1) – 7) powyżej Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, w zakładce KONTAKT, lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem mailowym.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych, skutkuje rozwiązaniem zawartej już z Państwem umowy sprzedaży i brakiem możliwości dalszej współpracy.

D. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych następującympodmiotom:

 1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
 2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora,
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów,
 5. biurom informacji gospodarczej,
 6. podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

                                                                                                                                             

2. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje, wbrew prawu, podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach Sklepu internetowego lub stacjonarnego. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań oraz w przypadkach gdy Pan/Pani wyraziła na to zgodę.

 

3. Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

E. ŹRÓDŁA UZYSKANIA ZGÓD

1. W trakcie trwania umowy Administrator może uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnia się roszczenia z umowy.

F. RACHUNEK BANKOWY

Dane dotyczące rachunku bankowego uzyskane przez Administratora na skutek przelewu bankowego będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy wpłata została dokonana poprawnie, a w razie potrzeby w celu dokonania zwrotu, a także w celu dochodzenia roszczeń.

G. WARUNEK ZAWARCIA UMOWY

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym Administratora, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy.

H. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb oraz dostępnych sposobów zabezpieczeń.

I. PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

J. COOKIES

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).

Słownik
 1. Właścicielem jest LED-ONE Mateusz Woźniak (zwanym dalej Sprzedającym)
 2. Klient (użytkownik) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
 3. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.led-one.com.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.
 4. Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży
 5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez LED-ONE Mateusz Woźniak, posługującą się numerem NIP 5741997029 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.led-one.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a LED-ONE Mateusz Woźniak zwaną dalej Sprzedawcą
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.led-one.pl / portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez LED-ONE jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
Korespodencja
 1. Dla ułatwienia i usprawnienia procedury dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, Klient zgadza się na prowadzenie korespondencji e-mailowej. W jej ramach Klient będzie otrzymywał, na podany przy logowaniu adres e-mail, wiadomości dotyczące zamówionych przez niego produktów i aktualnego stanu realizacji zamówienia. W treści e-maili zawarte są informacje o zamówieniu: numer, status, lista zamówionych towarów wraz z cenami, kwota do zapłaty, forma płatności, sposób dostarczenia, dane adresowe, itp.
 2. Potwierdzenie zarejestrowania. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym, Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania.
 3. Potwierdzenie złożenia zamówienia. W momencie zatwierdzenia przez Klienta zamówienia, w tym listy zamawianych produktów, cen, formy płatności i sposobu odbioru, Klient otrzymuje informację potwierdzającą wpłynięcie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie zamawianych towarów wraz z cenami, informację o formie zapłaty i sposobie doręczenia oraz adres docelowy wysyłki.
 4. Częściowa kompletacja zamówienia. W sytuacji, gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta pozycje są osiągalne, otrzymuje on wiadomość z informacją o tym, które pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja, czy anulować całe zamówienie, czy zrealizować je w części, w jakiej jest to w danym momencie możliwe. W zależności od podjętej przez Klienta decyzji, zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie całego zamówienia lub realizację jego części. W przypadku braku takiej decyzji w ciągu 4 dni roboczych, zamówienie będzie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 5. Płatność przelewem lub kartą płatniczą. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność przelewem lub kartą płatniczą, otrzymuje stosowną informację, w zależności od tego, czy potwierdzenie przelewu lub autoryzacja karty przebiegły pomyślnie, czy też nie. W przypadku wystąpienia problemów, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.
 6. Brak potwierdzenia przelewu. W sytuacji, gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą płatniczą są nieskuteczne, Klient otrzymuje informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z LED-ONE, zastrzeżeniem, iż realizacja zamówienia została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Wysłanie zamówienia. Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu, Klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt wraz z informacją o adresie, na który przesyłka została wysłana.
 8. Anulowanie zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie Klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie (na stanie), kupujący otrzymuje stosowną informację. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie do momentu jego wysłania na adres podany przez Klienta.
Zamówienia
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy) / portal Allegro.pl
 2. Użytkownik ma możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym/ portalu Allegro.pl
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach
  • opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony
  • współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu on-line www.led-one.pl
 3. Dokonując zakupu użytkownik - klient:
  • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie LED-ONE i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedającego
  • dokonuje akceptacji regulaminu sprzedaży sklepu internetowego www.led-one.pl
  • wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedający będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie firmy LED-ONE.
 5. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym sell-outlet.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
 6. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 7. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep LED-ONE, danych osobowych Klienta - w celu wypełnienia Ankiety oceny procesu składania zamówienia, Ankiety oceny realizacji zamówienia oraz Ankiety oceny produktu oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego www.led-one.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.led-one.pl /na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, jak i również drugiego gatunku, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.led-one.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki
 4. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego www.led-one.pl
 5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata)
  • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera
  • gotówką przy odbiorze osobistym po wcześniejszym kontakcie ze sprzedającym
 6. Każdy Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Podane dane osobowe w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania.
 7. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa LED-ONE do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.
 10. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: LED-ONE Biala ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji LED-ONE traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
Rezygnacja
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby naszej firmy lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@led-one.com.pl. Termin 10-cio dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-cio dniowego terminu
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
 3. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym www.led-one.pl posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 10 dni od doręczenia sprzętu.
 4. Kompletny towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. Koszty odesłania towaru w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient. 46. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Klientowi dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym www.led-one.com.pl oraz przez portal internetowy Allegro.pl (umowa zawarta na odległość).
 7. W przypadku złożenia zamówienia przez Klienta drogą telefoniczną z opcją odbioru osobistego, umowa z Klientem zawierana jest w siedzibie Sprzedającego. Klientowi z uwagi na tryb jej zawarcia , nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.
Ceny i Płatności
 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • podawane są w złotych polskich
  • zawierają podatek VAT
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar: Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego: 
  • Właściciel rachunku:  LED-ONE Mateusz Woźniak Bank ING
  • Numer rachunku:        73 1050 1142 1000 0091 4705 2527
Dostawa
 1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym www.led-one.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. we wskazanym przez Klienta miejscu.
 3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt osobiście po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym
 4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej i podawany jest do wiadomości Klienta przed dostawą towaru do Klienta.
 5. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.
 6. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo do spełnienia świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta na piśmie.
 7. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta z uwagi na brak dostępności oferowanego produktu Sprzedający w terminie 7 dni zawiadomi o tym Klienta i dokona zwrotu wpłaconej ceny produktu.
 8. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 9. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), Klient nie powinien jej odbierać. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki pod adresem LED-ONE, Biała ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 5 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej. Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody obsługującego dostawe kuriera zawierającego szczegółowy opis dostrzeżonego uszkodzenia przesyłki.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych) po jej rozpakowaniu, należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z wyszczególnieniem przyczyny reklamacji.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych obowiązków. W przypadku nie zastosowania się do powyższych zapisów, zgłoszenia dotyczące uszkodzeń mechanicznych sprzętu powstałych podczas transportu, jak również zgłoszenia dotyczące braków ilościowych nie będą rozpatrywane jako reklamacje związane z dostawą sprzętu. Powyższe nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień kupującego przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
Reklamacje
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną
 3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wypełnił elektroniczny formularz znajdujący się na stronie internetowej www.led-one.pl lub mailem, co pozwoli na przyspieszenie czasu rozpatrywania zgłoszenia. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego.
 4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuję wiadomość e-mail zawierający dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego oraz numer zgłoszenia serwisowego.
 5. Reklamowany towar należy dostarczyć do Sprzedającego.
 6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego: Biała. ul. Jasnogórska 183, 42-125 Kamyk.
 7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną ze szczególnym uwzględnieniem oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Sprawny przebieg procedury reklamacyjnej, a w szczególności odbiór przesyłki reklamacyjnej przez Sprzedawcę jest uzależniony od prawidłowego i widocznego oznaczenia przesyłki numerem zgłoszenia serwisowego. Jego brak uniemożliwia identyfikację zgłoszenia reklamacyjnego i znaczenie opóźnia rozpatrzenie sprawy.
 8. Wygenerowany przez system numer zgłoszenia serwisowego ważny jest tylko przez 7 dni od daty jego przydzielenia. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
 9. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do Sprzedawcy
 10. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
 11. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
 12. Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.
 13. Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umowa przewidzianych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27.07.2002 r. (Dz. U. 02 R. 141 poz. 1176) oraz ustawy z dnia 23.03.1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz.U.64.16.93).
 14. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Kupując towar na firmę klient akceptuje 12 miesięczny okres gwarancji.
 15. Wyłączenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży towaru za pośrednictwem portalu internetowego Allegro.pl
Bezpieczeństwo
 1. Dane osobowe Klientów, pozyskane w ramach funkcjonowania Sklepu internetowego, są przechowywane i przetwarzane dla potrzeb realizacji zamówień oraz wypełniania celów statutowych Firmy LED-ONE Mateusz Woźniak. Ze względów bezpieczeństwa, dane te są zabezpieczone i przetwarzane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 2. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych nienależących do niego lub nieprawdziwych.
 3. Firma LED-ONE Mateusz Woźniak nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy loginu i hasła do ww. konta
RODO

RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora będą Pani/Panu przysługiwały wskazane poniżej prawa.

Ponadto, realizując obowiązek wynikający z treści art. 13 RODO informujemy o następujących zasadach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

A. DANE ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Mateusz Woźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LED-ONE Mateusz Woźniak, Biała ul.Jasnogórska 183 42-125 Kamyk. NIP: 5741997029 adres mailowy: bok@led-one.com.pl

B. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

1. Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych (art. 6 ust. 1lit. b RODO),
 2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
 • wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych,
 • realizacji obowiązków reklamacyjnych (gwarancja i rękojmia) w terminie i w formie przewidzianej właściwymi przepisami prawa,
 1. w celu wykonania praw i obowiązków stron umowy, np. sądowego wyegzekwowania należności pieniężnych,
 2. w celu w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie udostępnionych danych, np. podatkowe.

   2. Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe:

 1. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków,
 2. przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania postępowań,
 3. na czas tworzenia zestawień, analiz, statystyk wyłącznie na potrzeby wewnętrzne Administratora,
 4. na czas dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej podmiotu, którego dane osobowe dotyczą.

C. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Posiada Pani/Pan prawo do:

 •  dostępu do treści swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO: mają Państwo prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane i w jaki sposób. ,
 • sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
 • usunięcia swoich danych osobowych na podstawie art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu, czy przeniesieniu danych do innego systemu.,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyliście jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Państwa  zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 roku do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora narusza przepisy RODO;

Z praw, wskazanych w pkt 1) – 7) powyżej Użytkownik może skorzystać za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie, w zakładce KONTAKT, lub poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem pod adresem mailowym.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również skorzystanie z prawa do usunięcia danych osobowych, skutkuje rozwiązaniem zawartej już z Państwem umowy sprzedaży i brakiem możliwości dalszej współpracy.

D. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

1. Administrator jest uprawniony do przekazywania danych osobowych następującympodmiotom:

 1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,
 2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, działającym na zlecenie Administratora,
 3. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 4. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów, zwrotów,
 5. biurom informacji gospodarczej,
 6. podmiotom współpracującym przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

                                                                                                                                             

2. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje, wbrew prawu, podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach Sklepu internetowego lub stacjonarnego. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań oraz w przypadkach gdy Pan/Pani wyraziła na to zgodę.

 

3. Obecnie Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

E. ŹRÓDŁA UZYSKANIA ZGÓD

1. W trakcie trwania umowy Administrator może uzyskiwać dane z rejestrów publicznych (rejestr przedsiębiorców, baza GUS) oraz od podmiotów prywatnych zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy oraz przez okres, po którym przedawnia się roszczenia z umowy.

F. RACHUNEK BANKOWY

Dane dotyczące rachunku bankowego uzyskane przez Administratora na skutek przelewu bankowego będą przetwarzane w celu sprawdzenia czy wpłata została dokonana poprawnie, a w razie potrzeby w celu dokonania zwrotu, a także w celu dochodzenia roszczeń.

G. WARUNEK ZAWARCIA UMOWY

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta Użytkownika w Sklepie internetowym Administratora, a w konsekwencji brak możliwości zawarcia umowy.

H. SPOSÓB PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb oraz dostępnych sposobów zabezpieczeń.

I. PROFILOWANIE

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

J. COOKIES

W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze stron internetowych, Administrator gromadzi także dane zawarte w logach systemowych, wykorzystywane przede wszystkich w celach technicznych związanych z administracją serwerów. W logach systemowych gromadzone są informacje o adresach IP (numer interfejsu sieciowego), jednakże dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika (wskazanie konkretnej osoby fizycznej korzystającej z komputera czy innego urządzenia podłączonego do Internetu).